Staże i praktyki – dla kogo?


analiza danych studia

Wiedza zdobyta na uczelni lub uniwersytecie jest zazwyczaj w dużej mierze teoretyczna, przygotowująca tylko częściowo do praktycznych zadań wynikających z wykonywania danego zawodu.

Dlatego obowiązkiem większości studentów na ostatnich latach studiów jest odbycie praktyk studenckich, które mają na celu przyuczenie danej osoby do zawodu, który chce wykonywać, związanego ze studiowanym kierunkiem studiów. W trakcie praktyk zawodowych student uczy się wykonywać czynności konieczne do funkcjonowania na rynku pracy po ukończeniu studiów.

Praktyki często mylone są ze stażem zawodowym, który jest zupełnie czym innym. Staż to opłacana przez Urząd Pracy forma nauki w zakładzie pracy, która nie jest jednak skierowana do osób będących w trakcie kształcenia, ale osób bezrobotnych, i której celem jest podwyższenie kwalifikacji tych osób, zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.

Staż może także przybierać formę bezpłatną. W Polsce staże przysługują osobom, które nie ukończyły dwudziestego piątego roku życia, oraz które się nie uczą, mają status bezrobotnego.

Zarówno stażyści, jak i praktykanci, mają przydzielonego opiekuna, który sprawuje nad nimi pieczę, pomaga im w realizowaniu praktycznych zadań w miejscu pracy, ale także ma odpowiedzialność za wykonywaną przez nich pracę.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz