Zasady praktyk studenckich – co i jak?


zarządzanie kreatywne studia

Każda uczelnia czy uniwersytet posiada własny regulamin praktyk studenckich, który często różni się także w zależności od wydziału. Są jednak ogólne zasady, według których studenci w całej Polsce odbywają obowiązkowe staże zawodowe.

Zazwyczaj praktyki odbywają się w ciągu wakacji po drugim roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich. Wtedy jest wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić go na zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego.

Zwykle praktyki trwają ponad 4 tygodnie, przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Miejsce i plan praktyk musi zostać zatwierdzony przez dziekana wydziału przed rozpoczęciem stażu. Uczelnia lub student samodzielnie podpisuje umowę z zakładem pracy, który będzie miejscem praktyk.

W trakcie praktyk każdy student musi prowadzić dzienniczek, w którym znajdą się wszystkie wykonywane podczas stażu czynności. Dzięki temu, będzie mógł rozliczyć się z uczelnią ze wszystkich godzin poświęconych na praktyki.

Ponadto, aby uzyskać zaliczenie praktyk, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenie podpisane przez opiekuna praktyk. Dzięki temu, uniwersytet ma potwierdzenie, że wykonaliśmy wystarczająco dużą liczbę godzin na rzecz zdobywania doświadczenia zawodowego, zgodnie z programem studiów.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz